KUNSTKWARTET.ORG wil een centrale digitale plek bieden, waar jongeren in de vier Nederlandse taalgebieden kennis kunnen maken met elkaars beeldende kunst.

NIEUWS

(Oud)minister van Onderwijs mevrouw Marie Levens bekijkt het kwartetspel en is enthousiast over deze basis voor lesmateriaal over Beeldende Kunst in Suriname.