OVER KUNSTKWARTET.ORG

LESMATERIAAL BEELDENDE KUNST
IN HET NEDERLANDS TAALGEBIED

DISCLAIMER
De samenstellers van het Kunstkwartet-initiatief hebben ernaar gestreefd de beeldrechten van het beeldmateriaal in alle kwartetten te achterhalen en te regelen. E.e.a. volgens de wettelijke bepalingen en pogingen gedaan eventuele rechthebbenden te achterhalen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden kunnen contact opnemen met louishilgers@gmail.com 

Louis Hilgers

In onze snel globaliserende wereld is de Homo Sapiens (Denkende Mens) en de Homo Faber (Werkende Mens) steeds belangrijker. Meer en meer wordt de Homo Ludens (Spelende, Creatieve Mens), die in elk kind (en ook in elke volwassene) schuilt, vergeten. Kijk en luister naar de indrukwekkende TedTalk ‘Do schools kill creativity’ van Sir Ken Robinson (Brits hoogleraar kunstonderwijs en onderwijsadviseur Unesco). In dat fameuze, indringende betoog constateert hij dat ieder kind, waar ook ter wereld, creatief is, maar eenmaal volwassen vaak niet meer. “Waar gaat het fout?’ vraag hij zich af. Dat blijft voorbehouden aan die happy few, de artiesten, de kunstenaars. Beeldende kunst is van immens belang in onze wereld. Dit alles heeft geleid tot het initiatief KunstKwartet.org!

Het is begonnen op Curaçao waar Louis Hilgers samen met kunstkenners en galeriehouders Nicole Henriquez (Landhuis Bloemhof) en Lusette Verboom (Gallery Alma Blau) het lespakket KUNSTKWARTET CURAÇAO heeft gerealiseerd. De basis is het oeroude Nederlandse kwartetspel met als uitgangspunt kinderen op speelse wijze met indringende zaken kennis laten maken:

 • Jonge mensen bewust maken van belang en schoonheid van beeldende kunst.
 • Jonge mensen kennis en liefde en bijbrengen voor Curaçaose kunst/kunstenaars.
 • Jonge mensen helpen bij hun moeizame zoektocht naar een eigen identiteit.
 • De Nederlandse taalgebieden …

Na de realisatie van KunstKwartetCuraçao ontstond het idee het Kunstkwartet Curaçao in een breder perspectief te plaatsen: het Kunstkwartet voor het Nederlands taalgebied: Suriname, Vlaanderen, Nederland, Curaçao (+ Caribische eilanden).

In Suriname vond ik kunstkenner Marieke Visser bereid de selectie van beeldende kunstvormen en kunstenaars ter hand te nemen. En zij is er absoluut in geslaagd een bijzonder mooie representatieve samenstelling te realiseren: 12 beeldende kunstvormen, bij elke kunstvorm 4 representatieve kunstenaars met elk één kunstwerk.

In Suriname heb ik het concept aan vele onderwijsverantwoordelijke organisaties voor mogen leggen! Aan het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, het RKBO (Katholieke Schoolbestuur), EBGS (Schoolbestuur Evangelische Broedergemeente), Mgr Choennie (Bisschop van Suriname) en vele anderen. Toenmalig Minister van Onderwijs Marie Levens was zéér enthousiast over het plan en besloten werd het project uit te rollen in het hele Surinaamse Basis- en Voortgezet Onderwijs. Dus mét docentenhandleiding, informatieboekje én werkbladen voor leerlingen. Plus ondersteunende website, waar alle materiaal gratis ter beschikking komt. Echter gebrek aan voldoende fondsen deden het project voortijdig stranden.

Kunstkenner en docent kunstgeschiedenis Bart Zimmermanns heeft de spellen
KUNSTKWARTET NEDERLAND en KUNSTKWARTET VLAANDEREN samengesteld.

KunstKwartet.org … de URL’s

De toegevoegde waarde van één website is snel gevonden:
kennis nemen van elkaars beeldende kunst en kunstenaars gepaard aan gemakkelijke communicatie mogelijkheden.

Online Kwartetspelen

Parallel aan dit initiatief is enorm ingezet op de realisatie van de mogelijkheid het kwartetspel digitaal / online te spelen. Vanuit de overtuiging dat er een tijd komt dat fysieke spellen grotendeels verdwijnen, is de APP/GAME KWARTOOL geboren. De KWARTOOL is ontwikkeld als een open, vrij toegankelijke, gratis app, waarmee in principe elk kwartetspel gespeeld kan worden. De KunstKwartetspellen van het Nederlands taalgebied worden allemaal opgenomen.

Kwartool

De website(s) …

En dan nog dit …

De keuzes van de beeldende kunst vormen, de kunstenaars en de kunstwerken zullen vast wel hier en daar discutabel zijn.
De keuzes zijn met de grootst mogelijke  zorgvuldigheid gemaakt. Reacties zijn zeker welkom via louishilgers@gmail.com 

DANK

Bijzonder grote dank gaat allereerst naar alle kunstenaars en de nabestaanden van reeds overleden kunstenaars
voor hun enthousiaste reacties, toestemming en belangeloze medewerking. Zij onderschrijven daarmee het grote
belang van kunsteducatie. Persoonlijke dank aan de velen die (vaak belangeloos) op de een of andere wijze
medewerking hebben verleend aan de totstandkoming van KUNSTKWARTET.ORG (in alfabetische volgorde).

 

 • Annie Baidjnath Panday
 • Astrid Bottse
 • Marcel van Duijneveldt
 • Gregory Elias
 • Judith Eurlings
 • Alberto Da Costa Figueira
 • Lisette Garmers-v Lamoen
 • Nicole Henriquez
 • Louis Hilgers
 • Marijke Hilgers-Hoelen
 • Wladimir Kleinmoedig
 • Martin Knops
 • Ada Korbee
 • Ton Laeven
 • Diana Lebacs
 • Wim Lekkerkerker
 • Marie Levens
 • Karina Lombardi 
 • Diana Lorier-Kooi
 • Sandra Panka
 • Juan Pawiroredjo
 • Magno Polonius
 • Marielle van Rijn
 • Dudley Rojer
 • Monique Rosalina
 • Daniëla Rosario
 • Jenny Schings
 • Alex-Jan Sigtermans
 • Pim Steinmeier
 • Lusette Verboom
 • Jos Videler
 • Marieke Visser
 • Miriam Weekers
 • Myra Winter
 • Karin Winters
 • Bart Zimmermanns

Disclaimer

De stichting heeft ernaar gestreefd de auteursrechten van alle kwartetspellen te achterhalen en te regelen volgens de wettelijke bepalingen en ook eventuele rechthebbenden te achterhalen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te doen gelden kunnen contact opnemen louishilgers@gmail.com.